Ostatní

Obrázek uživatele Medvěd

Třetí zuby

V životě člověk prochází různými obdobími. Ve stádiu, kdy stav chrupu dovolí zajišťovat příjem potravy již jen ve velmi omezeném sortimentu a v množství zajišťujícím stěží úroveň záchovné dávky, člověk dospívá k zásadnímu řešení.